כללי
 

אנו שמחים על שבחרתם לגלוש באתר זה.
תקנון האתר מטרתו להבהיר את תקנות השימוש באתר והגלישה בו, וכל שימוש באתר נחשב כהסכמה לתנאים הנ"ל. חוסר הסכמה חלקית או מלאה לתקנות השימוש שולל את האפשרות להשתמש באתר"Imahot.co.il" לכל צורך שהוא.
תנאי השימוש עשויים להשתנות בכל נקודת זמן שהיא ללא צורך לעדכן בנושא, והם יכנסו לתוקף משעה שפורסמו באתר.
אין להשתמש במידע המופיע באתר ובמאגרי הנתונים של אתר"Imahot.co.il" לרבות אינדקס עסקים, כתבות וכיוצא בזה ללא אישור בכתב ומראש של מנהלי אתר "Imahot.co.il".


קניין רוחני

 
כל לוגו, תכנים, עיצוב האתר, תמונות וכל דבר המוצג באתר"Imahot.co.il" הנו בבעלותה המלאה של האתר ומנהלי האתר וחלים עליהם חוקי קניין רוחני וזכויות יוצרים.
אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בשום צורה ולשם שום מטרה את המידע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב ומראש של מנהלי אתר "Imahot.co.il"


אחריות
 

באתר"Imahot.co.il" הושקעו ומושקעים מאמצים ומשאבים רבים על מנת לספק תכנים אמינים,מעודכנים,ומדויקים. יחד עם זאת, מכיוון שהמידע באתר מגיע ממקורות שונים בעלי גישות שונות, שעלולים להיות אף הם חשופים לליקויים, הטיות או התיישנות, אין הנכתב באתר מחליף או בא במקום או מעל לעצה רפואית ומקצועית. בכל מקרה יש לפנות למומחה בנושא הספציפי ולא להסתמך על התכנים באתר.
באתר "Imahot.co.il" הושקעו ומושקעים מאמצים ומשאבים רבים על מנת לספק את השירותים באופן רציף וללא הפרעות, אך אין בכך כל התחייבות ללסיפוק שירותים אלו: מנהלי האתר רשאים להפסיק ללא כל הודעה מוקדמת את שירותי האתר ולשנות או להפסיק את תכניו ואת שירותיו, והאתר חשוף,כמו כל אתר אינטרנט אחר, לתקלות מכל סוג שהוא.
התכנים באינדקס העסקים ובפרסומות הם באחריותם של המפרסמים ולאתר "Imahot.co.il" אין כל אחריות מכל סוג בנושא לרבות אספקת מוצרים/שירותים, התקשרות עם גורמים שפורסמו באתר,תכני הפרסום,נזק,אובדן,שעלולים להגרם למשתמש בהקשר לפרסום ולתכנים המפורסמים באתר ובאינדקס העסקים.
 

קישוריות


בחלק מהכתבות מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט שונים. אין לאתר"Imahot.co.il" שליטה על המופיע באתרים אלו (קישורים עשויים להשתנות בהתאם לאתר ולזמן) ואין לאתר אחריות באשר לקישורים, לחומר המופיע בהם וכדומה.


מדיניות פרטיות

 
לצורך הרשמה לאתר הגולש יתבקש להזין מספר פרטים אישיים. הפרטים נשמרים במאגרי הנתונים של אתר "Imahot.co.il" לצורך שיפור חווית הגלישה ויעשה מאמץ סביר על מנת שלא יועברו לגורם שלישי. במסירת הפרטים הגולש מסכים לתנאים הנ"ל ובנוסף לקבל דואר אלקטרוני הכולל תכנים חדשים, ו/או מידע שיווקי מאתר "Imahot.co.il" ואם ברצונו להפסיק יעשה זאת באמצעים שהובא לידיעתו בדואר אלקטרוני או דרך האתר עצמו.
יתכן ובעתיד ייעשה האתר שימוש בקבצי "עוגיות" על מנת לנתח מאפיינים שונים של פעילות המשתמש באתר.
 

 

שיפוי ואחריות הגולש
 

הגולש מסכים לתנאי האתר הנ"ל ומתחייב לפצות את בעלי אתר "Imahot.co.il" ,באופן מיידי לאחר שהוצגה בקשה כתובה מטעם מנהלי האתר או באי כוחו בגין כל הוצאה או נזק שנגרמו מאי כיבוד והפרת תנאי השימוש שפורטו לעיל כולל הוצאות משפטיות.

 

 Copyright © 2011 RedX LTD.